Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Margin Pembiayaan Menarik
Penjimatan Keuntungan
Pengeluaran Lebihan
Margin Pembiayaan Yang Tinggi
Tiada Fi Komitmen

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk perusahaan dan syarikat perniagaan
 • Perniagaan yang sah termasuk syarikat dikawal oleh bukan pemastautin
 • Sah untuk syarikat yang mencari pembiayaan untuk membeli hartanah kediaman, komersial atau perindustrian yang telah siap dibina atau dalam proses pembinaan
 • Sah untuk tanah dengan pakej pembinaan dari pemaju
 • Anda diperlukan untuk mendaftar Akaun Pelaburan Istimewa Mudharabah-i (SMIA-i), di mana kami akan debitkan pembayaran bulanan dan apa-apa amaun perlu dibayar dari akaun SMIA-i anda. Amaun terakhir yang tersedia dalam akaun anda di akhir hari akan diguna untuk menentukan prinsipal tertunggak efektif untuk pengiraan keuntungan harian

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.