Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

1 Hingga 60 Bulan
Kadar Keuntungan Pratentu
Kadar Keuntungan Paling Tinggi
Keuntungan Interim Dimasukkan
Pembaharuan Automatik
Pilihan untuk Ikrar

Kelayakan

Sah untuk semua perusahaan dan syarikat perniagaan.

Keperluan

 • Penempatan deposit minimum RM5,000 untuk tempoh 1 bulan.
 • Penempatan deposit minimum RM1,000 untuk tempoh 2 bulan dan ke atas, dengan kenaikan deposit dalam apa-apa amun.

Dokumen yang Diperlukan

Individu

 • Salinan Kad Pengenalan atau pasport

 

Perusahaan Perniagaan

Salinan diperakui untuk yang berikut oleh Setiausaha Syarikat:

 

 • Memorandum & Artikel Persatuan - Sijil Penubuhan

 • Borang 24 - Pemulangan Peruntukan Saham

 • Borang 49 - Butiran Pengarah

 • Resolusi dari Lembaga Pengarah untuk mendaftar akaun & senarai penandatangan berwenang

 • Borang pendaftaran perniagaan (pemilik tunggal/rakan kongsi)

 • Salinan Kad Pengenalan semua penandatangan berwenang

 

Kelab/Persatuan/Pertubuhan, Masjid dan Badan Agama Lain

Sijil diperakui untuk:

 

 • Resolusi Ahli Jawatankuasa membenarkan pendaftaran akaun & senarai penandatangan berwenang

 • Surat kuasa untuk Kelab/Pertubuhan

 • Undang-undang & Peraturan Kelab/Persatuan termasuk undang-undang kecil

 • Salinan Kad Pengenalan semua penandatangan berwenang

Kadar

Efektif 4 Jun 2024

Tempoh (Bulan)

Kadar Papan (% p.a.)

1 Bulan

2.40%

2 Bulan

2.45%

3 Bulan

2.55%

4 Bulan

2.55%

5 Bulan

2.55%

6 Bulan

2.60%

7 Bulan

2.60%

8 Bulan

2.60%

9 Bulan

2.60%

10 Bulan

2.60%

11 Bulan

2.60%

12-14 Bulan

2.60%

15-17 Bulan

2.65%

18-20 Bulan

2.65%

21-23 Bulan

2.65%

24-35 Bulan

2.65%

36-47 Bulan

2.70%

48-59 Bulan

2.70%

60 Bulan

2.70%

Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap penyimpan. Untuk lihat brosur PIDM, klik di sini.

Ciri-ciri Tambahan

Anda boleh pilih pengeluaran dengan minimum RM1,000 dan RM1,000 berkali-kali di bawah nombor akaun sama. Anda mesti kekalkan minimum RM1,000 dalam akaun, kecuali jika penempatan FD-i adalah untuk satu bulan.

 

Anda boleh keluarkan pelaburan sebelum matang melalui rebat atau klausa Ibra’, di mana anda setuju untuk memberi rebat untuk keuntungan sebagai ganti untuk mendapatkan Harga Jualan Murabahah secara awal, tetapi amaun yang dikeluarkan akan tertakluk pada syarat berikut:

 

 

1. Untuk penempatan/pembaharuan FD-i dari 1 November 2018 dan seterusnya:

 

 • Untuk pengeluaran penuh atau separa FD-i bagi apa-apa tempoh yang belum selesai, tiada keuntungan akan dibayar untuk amaun yang dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, apabila telah tamat tempoh, keuntungan berdasarkan kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan.

 

2. Untuk penempatan/pembaharuan FD-i sebelum 1 November 2018:

 

 • Untuk FD-i tempoh 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan yang telah dikeluarkan penuh atau separa sebelum tempoh selesai, tiada keuntungan akan dibayar untuk amaun dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, keuntungan pada kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan;

 • Untuk FD-i 4 bulan ke atas yang dikeluarkan penuh atau separa selepas selesai tempoh 3 bulan, keuntungan separuh daripada kadar sewa kontrak untuk amaun pengeluaran setiap bulan yang selesai akan dibayar pada amaun dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, keuntungan pada kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan.