Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Pelaburan Berjangka-i (TIA-i)

Labur dan nikmati potensi pulangan yang lebih tinggi sekarang!

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) adalah akaun pelaburan berisiko rendah patuh syariah yang menawarkan anda potensi pulangan yang lebih tinggi. Nikmati kadar keuntungan indikatif 2.55% setahun selama enam (6) bulan dengan penempatan minimum RM10,000.
 

 

Tawaran masa terhad ini hanya sah dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Julai 2022.

Mengapa membuka Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) CIMB Islamic?
Kunjungi mana-mana cawangan CIMB Islamic Bank untuk membuka akaun baharu anda dan membuat penempatan hari ini.

Nota Penting

  1. Tawaran TIA-i ini adalah untuk pelanggan bukan individu sahaja.
  2. *Untuk melihat kadar pulangan sebenar yang lalu TIA-i klik sini.

PENAFIAN

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.


AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.

Ahli PIDM. TIA-i tidak dilindungi oleh PIDM.