Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) Lestari

Dapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi sambil membantu membina masa depan yang lebih lestari

Sertai kami dalam membina masa depan yang lestari. 

Ambil bahagian dalam kempen Akaun Pelaburan Berjangka-i Lestari.

 

Pelaburan lestari patuh Syariah berisiko rendah yang menyokong Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) 8, yang menggalakkan pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi.

Tawaran masa terhad ini hanya sah dari

8 Mac 2024 hingga 7 Jun 2024

Buat penempatan anda di mana-mana cawangan CIMB hari ini!

 

Klik sini untuk rujuk senarai cawangan berdekatan anda!

Nota Penting

 1. Tawaran TIA-i ini adalah untuk pelanggan bukan individu sahaja.
 2. *Tertakluk kepada prestasi pelaburan sebenar. Untuk melihat prestasi dana yang lalu, klik sini.
 3. Peletakan TIA-i akan dilaburkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada portfolio pelaburan patuh Syariah iaitu aset pembiayaan, tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan, selaras dengan objektif pelaburan dan sejajar dengan keutamaan Matlamat Pembangunan Lestari (“SDGs”) CIMB Group. Fokus utama akan diberikan kepada aset yang berada di bawah SDG 8, yang menggalakkan Pekerjaan Yang Sesuai dan Pembangunan Ekonomi bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) mengikut definisi Bank Negara Malaysia (BNM).
 4. SDG adalah rangka tindakan bersama yang dibangunkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk keamanan dan kemakmuran manusia dan planet ini.

PENAFIAN

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.


AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.

Ahli PIDM. TIA-i tidak dilindungi oleh PIDM.