Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) Mampan

Dapatkan potensi keuntungan lebih tinggi dalam usaha anda membina masa depan lebih mampan

Bersama-sama membina masa depan yang lebih mampan dengan menyertai kempen sulung Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) Mampan.
 
Ia satu pelaburan mampan patuh Syariah berisiko rendah yang menyokong Sustainable Development Goal (SDG) 8, untuk mempromosi pembangunan ekonomi dan pekerjaan setimpal.

Tawaran masa terhad ini hanya sah dari

17 Ogos 2022 sehingga 31 Disember 2022.

Buat penempatan anda di mana-mana cawangan CIMB hari ini!

Nota Penting

  1. Tawaran TIA-i ini adalah untuk pelanggan bukan individu sahaja.
  2. *Tertakluk kepada prestasi pelaburan sebenar. Untuk melihat prestasi dana yang lalu, klik sini.
  3. Penempatan TIA-i akan dilaburkan secara keseluruhan atau sebahagian ke dalam portfolio pelaburan patuh Syariah seperti aset-aset pembiayaan, tertakluk kepada undang-undang berkenaan, berdasarkan objektif pelaburan yang sejajar dengan SDG 8, untuk mempromosi Pembangunan Ekonomi dan Pekerjaan Setimpal bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mengikut definisi Bank Negara Malaysia (BNM).
  4. Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) adalah pelan tindakan bersama yang dibangunkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) bagi tujuan keamanan dan kemakmuran manusia dan dunia.

PENAFIAN

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.


AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.

Ahli PIDM. TIA-i tidak dilindungi oleh PIDM.