Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i Tak Perlu Tunggu (FRIA-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

 Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FRIA-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i Pulangan Bulanan (FRIA-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i  bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i  bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FRIA-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i Pulangan Matang (FRIA-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-ibagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FRIA-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i Mata Wang Asing (FCFRIA-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran semula Penyata Akaun FCFRIA-i untuk tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun FCFRIA-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FCFRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FCFRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i Mata Wang Asing di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FCFRIA-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit