Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Simpanan Tetap-i Tak Perlu Tunggu (FD-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Akaun Simpanan Tetap-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

 Akaun Simpanan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FD-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Simpanan Tetap-i Pulangan Bulanan (FD-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap-i  bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap-i  bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Simpanan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FD-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Simpanan Tetap-i Pulangan Matang (FD-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FD-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Simpanan Tetap-i di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FD-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit

Akaun Simpanan Tetap-i Mata Wang Asing (FCFD-i)

Jenis caj

Caj

Pengeluaran semula Penyata Akaun FCFD-i untuk tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun FCFD-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran FCFD-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama

Tiada caj

Pengeluaran FCFD-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank

RM0.15 ke atas caj duti setem

Akaun Simpanan Tetap-i Mata Wang Asing di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FCFD-i telah ditetapkan)

RM15.00 setiap resit