Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Semasa-i

Produk / Item

Caj

Caj perkhidmatan separuh tahunan

RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000

Bayaran carian untuk pembukaan akaun

RM15.00 (tidak terpakai untuk akaun yang dibuka oleh individu dan SME)

Duti setem ke atas cek

RM0.15 setiap cek

Fi pemprosesan cek

RM0.50 setiap transaksi

Duti setem untuk mandat pihak ketiga

RM10.00

Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga

RM10.00

Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia & Singapura

RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz

Buku Cek tidak dikumpul selepas 30 hari

RM30.00 setiap buku cek

Penyata Akaun Semasa-i

- Percuma setiap bulan

- RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

- RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

- RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Penambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun Semasa-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Penambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun Semasa-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Caj Pulangan Cek - Dana Tidak Mencukupi

RM100 setiap cek

Caj Pulangan Cek - Henti Bayaran dengan Baki Tidak Cukup

RM100 setiap cek

Caj Pulangan Cek - Cek Tarikh Hadapan

RM10.00 setiap cek (dibayar oleh penyimpan)

Caj Pulangan Cek - Sebab Teknikal

Tiada caj

Arahan Henti Bayar

RM10.00 setiap arahan, tanpa mengira bilangan cek

Komisen Cek Luar Dibeli

Tiada komisen

Deposit Wang / Kiriman Pos

Tiada komisen

Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan (IBOT)

Tiada caj

GIRO Dalam Talian Antara Bank (IBG)

RM0.10 setiap transaksi

Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Surat Arahan

RM5.00 setiap transaksi

Pemindahan Dana ke cawangan lain mengikut Surat Arahan

RM5.00 setiap transaksi

Pemindahan Dana ke Bank lain melalui Arahan - Melalui Cek Jurubank yang Dihantar melalui Post

RM5.00 setiap Cek Jurubank dan duti setem RM0.15 ke atas Cek Jurubank

Pemindahan Dana ke Bank lain dengan Arahan - Oleh RENTAS

RM5.00 setiap transaksi

Penutupan Akaun Semasa-i (dalam tempoh 3 bulan selepas pembukaan)

RM20.00 & caj perkhidmatan separuh tahun secara sama rata berdasarkan bilangan bulan yang lengkap akaun telah dikekalkan

Penutupan Akaun Semasa-i (selepas 3 bulan pembukaan)

RM10.00 & caj perkhidmatan separuh tahun secara sama rata berdasarkan bilangan bulan yang lengkap akaun telah dikekalkan

Pertunaian Cek Pihak Ketiga

RM2.00 setiap cek

Surat Rujukan

RM30.00 setiap surat

Rujukan Cek

RM50.00 setiap cek

Rayuan DCHEQS (Penghapusan dari Senarai Hitam Pesalah DCHEQS)

RM50.00 setiap rayuan

Rayuan DCHEQS (Pembatalan Kejadian DCHEQS)

RM50.00 setiap akaun

Perubahan Penandatangan/Syarat

RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan

Caj perkhidmatan untuk Barangan Tidak Berbayar Masuk (Deposit Cek Tidak Dibayar)

RM5.00 setiap sampul surat

Rayuan akaun cek tidak laku

RM50.00 setiap akaun

Fi tahunan kad debit

RM15.00

Fi Pengesahan Audit

RM100 (pelanggan dengan kemudahan pinjaman)

RM50 (pelanggan tanpa kemudahan pinjaman)

Langganan Bulanan BizChannel@CIMB

i) Dikecualikan untuk LITE Package

ii) RM20.00 setiap pengguna untuk Standard/Customised Package

Fi Token Mudah Alih BizChannel@CIMB Tiada Caj

Akaun Semasa Mata Wang Asing-i

Produk / Item Caj
Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan / pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Fi pengendalian untuk penyertaan debit/kredit (tidak termasuk pemindahan/penempatan ke dalam akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing & penempatan pembetulan)
USD2.00 atau bersamaan RM setiap kemasukan
Caj perkhidmatan separuh tahunan USD10.00 atau bersamaan RM
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu