Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kadar Pasaran Wang

Berkuat kuasa 8 Julai 2020

Short-Term Money Market Deposit (STMMD)*

(Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap Pendeposit)

O/N 0.50%
1 minggu 0.75%
2 minggu 0.80%
3 minggu 0.85%
1 bulan 1.45%

NID

(Tidak dilindungi oleh PIDM)

1 bulan 1.25%
3 bulan 1.50%
6 bulan 1.60%
9 bulan 1.65%
12 bulan 1.75%

Nota:

*Kadar STMMD di atas dikenakan untuk jumlah RM250,000 dan ke atas. Bagi jumlah kurang daripada RM250,000, kadar 0.50% dikenakan di seluruh lembaga.


Semua kadar yang dinyatakan di atas adalah untuk tujuan petunjuk sahaja dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

 

Hanya Short-Term Money Market Deposit (STMMD) dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.