Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Pemfaktoran

Jenis Produk / Perkhidmatan Fi & Caj
Fi Kemudahan (caj sekali sahaja) Sehingga RM1,000.00
Duti setem (Perjanjian Pemfaktoran) Tertakluk kepada Akta Setem 1949
Duti setem (Surat Ikatan Penyerahan Hak) RM10.00
Duti setem (Surat Ikatan Jaminan/ Surat Jaminan /Perjanjian Jaminan) RM10.00

Nota:

 • Semua Fi dan caj yang dinyatakan di atas akan tertakluk kepada semua cukai yang dikenakan.
 • Fi dan caj yang dinyatakan di atas akan dikenakan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).