Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pemfaktoran

Jenis Produk / Perkhidmatan Fi & Caj
Fi Kemudahan (caj sekali sahaja) Sehingga RM1,000.00
Duti setem (Perjanjian Pemfaktoran) Tertakluk kepada Akta Setem 1949
Duti setem (Surat Ikatan Penyerahan Hak) RM10.00
Duti setem (Surat Ikatan Jaminan/ Surat Jaminan /Perjanjian Jaminan) RM10.00

Nota:

  • Semua Fi dan caj yang dinyatakan di atas akan tertakluk kepada semua cukai yang dikenakan.
  • Fi dan caj yang dinyatakan di atas akan dikenakan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).