Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kredit Berdokumen (DC)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj  Masa potongan untuk transaksi diproses
Pengeluaran dan Pindaan yang melibatkan pertambahan jumlah dan / atau lanjutan tarikh tamat tempoh 

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

(Dana akan dikreditkan oleh Bank penerima pada hari perniagaan berikutnya - anggaran)

Pindaan — lain-lain RM50 pada kadar sama rata.
Penerimaan

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100.

Pembatalan sebelum tarikh luput RM100 pada kadar sama rata.
Fi percanggahan dokumen

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi RM – RM50 pada kadar sama rata.

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi Mata Wang Asing – USD50 pada kadar sama rata.

Endorsemen RM50 pada kadar sama rata.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pungutan Berdokumentari Belian (IBC)

Jenis Perkhidmatan /  Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Pungutan dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500

Pungutan dalam denominasi Mata Wang Asing

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4.00 petang hari yang sama

(Pengkreditan dana oleh Bank penerima pada hari perniagaan berikutnya - anggaran)

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Jaminan Perkapalan (SG)

Jenis Perkhidmatan /  Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengeluaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai invois untuk 3 bulan – Minimum RM50

Isnin hingga Jumaat: 4.00 petang hari yang sama

Pembatalan selepas 3 bulan

0.5% setahun atas nilai invois, dibayar terlebih dahulu untuk 3 bulan dan kemudiannya 3 bulan selepas itu sehingga Jaminan Perkapalan-i dipulangkan – Minimum RM50

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pengesahan Dokumen Pengangkutan (ETD)

Jenis Perkhidmatan /  Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengesahan

RM50 pada kadar sama rata

Isnin hingga Jumaat: 4.00 petang hari yang sama

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Penerimaan Jurubank (BA)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Komisyen Penerimaan Rujuk Surat Tawaran

- Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.

 

- Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Resit Amanah (TR)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Rujuk Surat Tawaran

- Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.- For transactions

 - Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pinjaman Perdagangan Pelbagai-Mata Wang (MCTL)

Jenis Perkhidmatan /  Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses
Domestik / Import Eksport

Komisyen Pengendalian

(untuk pembiayaan akaun terbuka sahaja)

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -

Minimum RM50; Maksimum RM100

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4.00 petang hari yang sama

 

Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Lanjutan Pinjaman (Tangguh) RM100 pada kadar sama rata RM100 pada kadar sama rata

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

CIMB Bank Berhad berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan dalam Surat Tawaran.