Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Skim Jaminan Modal Kerja (WCGS)

 • Fi jaminan adalah 1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Flexi (FGS)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan akan ditanggung oleh Bank. Ia berbeza-beza dari 0.5% hingga 1.85% setahun untuk bahagian yang dijamin, dan dari 0.8% hingga 2.15% setahun untuk bahagian yang tidak dijamin.

BizJamin

  Bahagian yang Tidak Bercagar  Bahagian Bercagar
Fi Jaminan 0.75% hingga 4.00% 0.50% hingga 3.20%
 • Fi jaminan dan cukai yang dikenakan (jika ada) akan ditanggung oleh pelanggan.

Skim Pembiayaan Francais

Fi Jaminan 
Jumlah Kredit Kemudahan Bahagian yang Tidak Terjamin Bahagian Terjamin
RM1.0 juta dan ke bawah 0.75% 0.50%
Melebihi RM1.0 juta 1.00% 0.50%
 • Fi jaminan dan cukai yang dikenakan (jika ada) akan ditanggung oleh pelanggan.

Skim Kemudahan Agromakanan (AF)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan adalah 0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

PKS - Semua Sektor Ekonomi (AES)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan ditanggung oleh Bank.

Skim Kemudahan Automasi dan Digitalisasi PKS (ADF)

 • Fi jaminan adalah 0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Automasi dan Digital (ADGS)

 • Fi jaminan adalah 0.75% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Danajamin PRIHATIN (DPGS)

 • Fi jaminan akan dibayar kepada Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad setiap tahun berdasarkan penilaian risiko.
 • Fi pemprosesan dan pemantauan perlu dibayar kepada Danajamin Nasional Berhad pada kadar 0.2% (20bps) pada tahun pertama dan pada 0.1% (10bps) bagi tahun-tahun berikutnya