Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Pungutan Berdokumentari Jualan (OBC)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Pindaan arahan pungutan

RM50 pada kadar sama rata

Fi pemeriksaan dokumen Kredit Berdokumen RM50 pada kadar sama rata
Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing -

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Kredit Masuk Berdokumen (IDC)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Makluman IDC

RM50 pada kadar sama rata (pelanggan).

RM100 pada kadar sama rata (bukan pelanggan*)

 

Nota = *50% pembayaran balik selepas penyerahan dokumen.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Pengesahan Bergantung kepada aturan
Pemindahan & Pindaan yang melibatkan peningkatan jumlah dan/ atau lanjutan tarikh tamat tempoh 0.125% sebulan atau sebahagian daripadanya - Minimum RM200
Pindaan kepada pemindahan – Lain-lain

RM100 pada kadar sama rata

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pembelian/Pendiskaunan Bil Tempatan (DBP/D)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Pungutan dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500.

Pungutan dalam denominasi mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Kredit Berdokumen - Fi pemeriksaan dokumen 

RM50 pada kadar sama rata

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pembelian/Pendiskaunan Bil Asing (FBP/D)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Perkhidmatan Pungutan

 

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Pungutan dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500

Pungutan dalam denominasi Mata Wang Asing

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Fi pemeriksaan dokumen Kredit Berdokumen

RM50 pada kadar sama rata

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing -

Minimum RM50; Maksimum RM300   

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pembiayaan Semula Kredit Eksport (ECR)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Pra Penghantaran Pasca Penghantaran
Fi Pemprosesan

Kadar rata RM10 setiap transaksi

Kadar rata RM10 setiap transaksi Isnin hingga Jumaat: 11.00 pagi hari yang sama
Issuance of DPO / LPO

Kadar rata 0.05% nilai DPO / LPO - Minimum RM20; Maksimum RM500

Tidak Berkenaan

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pembiayaan Eksport Tanpa Tuntutan Semula (WREF)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai invois -

Kredit Berdokumen dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500.

Kredit Berdokumen dalam denominasi mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Fi pemprosesan USD100 setara pada kadar sama rata untuk setiap urus niaga
Kredit Berdokumen - Fi pemeriksaan dokumen RM50 pada kadar sama rata

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pinjaman Perdagangan Pelbagai Mata Wang (MCTL)

Jenis Perkhidmatan /  Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses

Komisyen Pengendalian

(untuk pembiayaan akaun terbuka sahaja)

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama


Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Lanjutan Pinjaman (Tangguh) RM100 pada kadar sama rata

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

Pembelian Penghutang Akaun (ARP)

Jenis Perkhidmatan /  Servis

Fi & Caj

Masa potongan bagi dokumen yang akan diproses
Caj Diskaun Rujuk Surat Tawaran Isnin hingga Jumaat: 4.00 petang hari yang sama

Caj Perkhidmatan

Rujuk Surat Tawaran

Caj Pengendalian

Caj pengendalian RM10 akan dikenakan sekiranya CIMB Bank menerima pembayaran invois termasuk invois yang tidak dibiayai oleh CIMB Bank

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade

CIMB Bank berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan.