Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Pemajakan

Jenis Produk / Perkhidmatan Fi & Caj
Duti setem (Perjanjian pajakan) Tertakluk kepada Akta Setem 1949
Duti setem (Perjanjian Pajakan Induk) RM10.00
Duti setem (Perjanjian jaminan) RM10.00
Fi Pemprosesan (setiap perjanjian) RM100.00
Bayaran Pos Untuk ditanggung oleh pelanggan
Pengesahan Audit RM100.00 setiap permintaan

Nota:

 • Semua sewa bulanan (sekolah rendah dan menengah) akan tertakluk kepada semua cukai yang dikenakan.
 • Semua fi dan caj yang dinyatakan di atas akan tertakluk kepada semua cukai yang dikenakan.
 • Fi dan caj yang dinyatakan di atas akan dikenakan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Sewa Beli Perindustrian

Produk / Item Caj
Duti setem (Perjanjian IHP) Tertakluk kepada Akta Setem 1949
Duti setem (Perjanjian jaminan) RM10.00
Fi Pemprosesan (setiap perjanjian) RM100.00
Bayaran Pos Untuk ditanggung oleh pelanggan
Pengesahan Audit RM100.00 setiap permintaan

Nota:

 • Semua fi dan caj di atas adalah tertakluk kepada semua cukai yang dikenakan.
 • Fi dan caj di atas akan dikenakan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).