Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

CIMB Debit Mastercard

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB Debit Mastercard RM15.00                              
2 Fi Tahunan CIMB Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3 Penukaran daripada Kad ATM CIMB Bank sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kerosakan cip 

b. Pembaharuan kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5 Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad
RM12.00
6

Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM1.00/ transaksi

7

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

 

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

8 Pemindahan Dana ke bank-bank dalam Rangkaian ATM MEPS RM0.50 setiap transaksi
9

Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM

Tiada
10 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit.

 

Yuran Pertukaran Asing terdiri daripada 1% yuran rentas sempadan dan 1% yuran pentadbiran untuk pembelian luar negara.