Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Semasa

Produk/Item Caj
Caj perkhidmatan separuh tahunan  RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000
Bayaran carian untuk pembukaan akaun RM15.00 (tidak terpakai untuk akaun yang dibuka oleh individu dan SME)
Faedah yang dikenakan ke atas baki debit Minimum sebanyak RM5.00 atau faedah sebenar yang dikenakan, yang mana lebih tinggi
Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi
Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia & Singapura RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
Buku Cek tidak dikumpul selepas 30 hari RM30.00 setiap buku cek
Penyata Akaun Semasa

- Percuma setiap bulan

- RM20.00 sebulan untuk permintaan harian
- RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

- RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Penambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun Semasa bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Penambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun Semasa bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Caj Pulangan Cek - Dana Tidak Mencukupi RM100.00 setiap cek
Caj Pulangan Cek - Henti Bayaran dengan Baki Tidak Cukup RM100.00 setiap cek
Caj Pulangan Cek - Cek Tarikh Hadapan RM10.00 setiap cek (dibayar oleh penyimpan)
Caj Pulangan Cek - Sebab Teknikal Tiada caj
Arahan Henti Bayar RM10.00 setiap arahan, tanpa mengira bilangan cek
Komisen Cek Luar Dibeli Tiada komisen
Deposit Wang / Kiriman Pos Tiada komisen
Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan (IBOT) Tiada caj
GIRO Dalam Talian Antara Bank (IBG) RM0.10 setiap transaksi
Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Surat Arahan RM5.00 setiap transaksi
Pemindahan Dana ke cawangan lain mengikut Surat Arahan RM5.00 setiap transaksi
Pemindahan Dana ke Bank lain melalui Arahan - Melalui Cek Jurubank yang Dihantar melalui Post RM5.00 setiap Cek Jurubank dan duti setem RM0.15 ke atas Cek Jurubank
Pemindahan Dana ke Bank lain dengan Arahan - Oleh RENTAS RM5.00 setiap transaksi
Penutupan Akaun Semasa (dalam tempoh 3 bulan selepas pembukaan) RM20.00 & caj perkhidmatan separuh tahun secara sama rata berdasarkan bilangan bulan yang lengkap akaun telah dikekalkan
Penutupan Akaun Semasa (selepas 3 bulan pembukaan) RM10.00 & caj perkhidmatan separuh tahun secara sama rata berdasarkan bilangan bulan yang lengkap akaun telah dikekalkan
Pertunaian Cek Pihak Ketiga RM2.00 setiap cek
Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
Rujukan Cek RM50.00 setiap cek
Rayuan DCHEQS (Penghapusan dari Senarai Hitam Pesalah DCHEQS) RM50.00 setiap rayuan
Rayuan DCHEQS (Pembatalan Kejadian DCHEQS) RM50.00 setiap akaun
Perubahan Penandatangan/Syarat RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan
Caj perkhidmatan untuk Barangan Tidak Berbayar Masuk (Deposit Cek Tidak Dibayar) RM5.00 setiap sampul surat
Rayuan akaun cek tidak laku RM50.00 setiap akaun
Fi tahunan kad debit RM15.00
Fi Pengesahan Audit

RM100 (pelanggan dengan kemudahan pinjaman)

RM50 (pelanggan tanpa kemudahan pinjaman)

Langganan Bulanan BizChannel@CIMB

i) Dikecualikan untuk LITE Package

ii) RM20.00 setiap pengguna untuk Standard/Customised Package

Fi Token Mudah Alih BizChannel@CIMB Tiada Caj

Akaun Semasa Mata Wang Asing

Produk/Item Caj
Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Fi pengendalian untuk kemasukan debit/kredit (tidak termasuk pemindahan/penempatan ke dalam akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing & penempatan pembetulan)
USD2.00 atau bersamaan RM setiap kemasukan
Caj perkhidmatan separuh tahunan USD10.00 atau bersamaan RM
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu