Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Wang
Jaminan Kesetiaan
Pecah Masuk
Dua Pelan Diringkaskan

Kelayakan

Sah untuk syarikat perniagaan dan perbadanan, tertakluk pada penerimaan risiko oleh syarikat insurans.

Dua Pelan BizProtect

Kelas Insurans & Faedah Berinsurans

Had Liabiliti (RM)

 

Pelan 1 Pelan 2

Seksyen A: Wang
 

1. Berkenaan Wang Semasa Transit dari premis berinsurans ke bank dan sebaliknya.

2. Berkenaan Wang Dalam Premis ketika dan selepas waktu perniagaan.

 

50,000 100,000

Seksyen B: Jaminan Kesetiaan
 

Berkenaan semua pekerja di bawah pekerjaan berinsurans.

Seksyen C: Pecah Masuk
 

Berkenaan semua harta yang dinyatakan dan berada dalam premis berinsurans yang diakibatkan oleh kecurian berpunca dari kemasukan ke dalam premis menggunakan kekerasan dan keganasan.

PREMIUM TAHUNAN
 

(termasuk Cukai Perkhidmatan dan Duti Setem)

750 1,470

Nota Penting

Ditaja jamin oleh Berjaya Sompo Insurance Berhad (Nombor Pendaftaran 198001008821 (62605-U))

 

Berjaya Sompo Insurance Berhad (BSIB) adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau BSIB atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

 

Penafian

 

Deskripsi ciri-ciri dan manfaat dilampirkan pada produk insurans ini bukan kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk insurans terkandung di dalam Dokumen Polisi Berjaya Sompo Insurance Berhad (Nombor Pendaftaran 198001008821 (62605-U)), Syarikat Insurans. 

 

CIMB Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk insurans dan perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat Insurans. Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

 

Produk insurans ini adalah hak milik Berjaya Sompo Insurance Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Bermaksud produk insurans ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Syarikat Insurans perlu sepenuhnya bertanggungjawab, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.