Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Manfaat Kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)
Pengecualian Penyakit Kritikal (Pilihan)

Kelayakan

Terbuka kepada semua pelanggan yang mengambil pembiayaan perniagaan PKS

Had Umur Kemasukan 

(umur pada hari lahir terakhir)

 

Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

 

Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun

 

Umur Tamat Tempoh Maksimum: 75 tahun

Tempoh Sijil

Tempoh Minimum: 1 tahun

 

Tempoh Maksimum: 35 tahun atau sehingga mencapai umur 75 tahun, yang mana lebih awal (termasuk tempoh penangguhan)

Tempoh Penangguhan

Tempoh Minimum: 0 tahun

 

Tempoh Maksimum: 5 tahun

Jumlah yang Dilindungi

Jumlah yang Dilindungi Minimum: RM100,000

 

Jumlah yang Dilindungi Maksimum: tertakluk kepada pengunderaitan

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia Takaful Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Takaful Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).


Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggung jawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat.