Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Manfaat Kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)

Kelayakan

Terbuka kepada semua pelanggan CIMB Islamic Bank yang mengambil pembiayaan Enterprise Portfolio Guarantee-i

Had Umur Kemasukan (umur pada hari lahir terakhir)

 

 • Umur Kemasukan Minimum: 21 tahun
 • Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun
 • Umur Tamat Tempoh Maksimum: 70 tahun

Tempoh Sijil

 • Tempoh Minimum: 1 tahun
 • Tempoh Maksimum: 10 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana lebih awal

Jumlah yang Dilindungi

 • Jumlah yang Dilindungi Minimum: RM50,000
 • Jumlah yang Dilindungi Maksimum: RM1,000,000, tertakluk kepada pengunderaitan (Pemilikan Tunggal: RM250,000)

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia Takaful Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Takaful Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

 

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggung jawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat.