Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

              

              

Ciri-ciri & Manfaat

Pembiayaan 100%
Tempoh Fleksibel
Harga Kompetitif

Tujuan

 • Membiayai kos sistem solar PV

Kelayakan

 • Sah untuk semua PKS dengan pinjaman atau pembiayaan hartanah CIMB
 • Hanya sah untuk sistem solar fotovolta bumbung

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan

Pemilikan Tunggal / Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad

 • Pendaftaran Perniagaan / Surat Ikatan Perkongsian (Perkongsian sahaja) / Borang A / D / E terkini
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi
 • Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Pulangan Cukai Pendapatan (Borang B / Borang P / Borang PT) & Resit Cukai 3 tahun terkini
 • Cadangan projek / perjanjian / kontrak untuk memasang sistem solar fotovoltan

 

Sdn Bhd

 • Salinan Kad Pengenalan (Malaysia) atau Pasport (Bukan Malaysia)
 • Akaun Diaudit & Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Resit Cukai syarikat tahun terkini / Borang C
 • Cadangan projek / perjanjian / kontrak untuk memasang sistem solar fotovoltan

Muat Turun Utama