Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Aliran Tunai Lebih Baik
Kemudahan Berasaskan Pusingan
Tiada Fi Komitmen
Pembayaran Online Mudah
Invois Sebagai Cagaran
Urus Kredit Pelanggan

Apakah Pemfaktoran?

Pemfaktoran adalah kemudahan pembiayaan belum terima di mana kami membeli dagangan belum terima milik anda dan mengambil alih pemilikan hutang. Pelanggan klien akan menjadi penghutang kami dan diperlukan untuk membayar secara terus kepada kami bagi melangsaikan hutang mereka.

Kelayakan

Sah untuk syarikat swasta atau awam, pembekal dan kontraktor kepada badan kerajaan atau agensi, dan syarikat berkaitan kerajaan

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Fi dan Caj

Jenis produk/perkhidmatan Fi & Caj
Fi Kemudahan (caj sekali bayar) Sehingga RM1,000.00
Duti setem (Perjanjian Pemfaktoran) Tertakluk pada Akta Setem 1949
Duti setem (Surat Ikatan Penyerahhakan) RM10.00
Duti setem (Surat Ikatan Jaminan / Surat Jaminan / Perjanjian Jaminan) RM10.00