Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Yang Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan sekurang-kurangnya 51% saham yang dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti yang berdaftar dan diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; pihak berkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak dan badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Pembiayaan sah bagi Modal Kerja dan Perbelanjaan Modal (CAPEX) dan tidak boleh digunakan bagi pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad atau lain-lain bank
 • Amaun pembiayaan minimum adalah RM100,000.00 dan amaun pembiayaan maksimum adalah RM10 juta
 • Skim tersedia sehingga penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim sebanyak RM27.5 bilion, atau apabila tamatnya tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.