Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan sekurang-kurangnya 51% saham yang dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia.
 • PKS mesti yang berdaftar dan diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956); atau Akta Syarikat (1965 atau 2016); Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; pihak berkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak dan badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional.
 • Pembiayaan sah bagi Modal Kerja dan Perbelanjaan Modal (CAPEX) dan tidak boleh digunakan bagi pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh bank yang sama atau lain-lain bank.
 • Amaun pembiayaan minimum adalah RM100,000.00 dan amaun pembiayaan maksimum adalah RM10 juta.
 • Skim tersedia sehingga penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim sebanyak RM17.5 billion, atau apabila tamatnya tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal.
 • Sah bagi syarikat PKS berorientasi eksport, dengan sekurang-kurangnya 50% dari perolehan adalah untuk eksport, akan menikmati rebat 2% untuk kadar keuntungan yang dikenakan oleh institusi kewangan. Rebat SJPP sah sehingga Mei 2022. Sila layari www.sjpp.com.my untuk butiran lanjut mengenai rebat.

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.