Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Tujuan Pembiayaan

Kelayakan dan Syarat

 • Sah untuk PKS dalam semua sektor dengan saham sekurang-kurangnya 51% dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang memberikan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS oleh SME Corporation Malaysia dan diiktiraf oleh National Entrepreneur and SME Development Council
 • Kemudahan boleh digunakan untuk membeli peralatan, jentera, perkakasan dan perisian komputer, perkhidmatan dan penyelesaian IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan lain-lain aset tak ketara, untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Kemudahan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh CIMB Bank Berhad atau lain-lain bank
 • Tersedia sehingga had skim digunakan sepenuhnya
 • Amaun pembiayaan maksimum adalah RM3 juta
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun
 • Tersedia untuk Pinjaman Bertempoh sahaja
 • Fi jaminan sehingga 1% yang perlu dibayar terlebih dahulu

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat