Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembayaran Panjang
Tujuan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% yang dimiliki oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956); atau Akta Syarikat (1965 atau 2016); atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang meyediakan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan
 • Kemudahan ini boleh digunakan untuk pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Kemudahan ini tidak boleh digunakan untuk membiayai semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh bank yang sama atau lain-lain bank
 • Tersedia dari 6 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020, atau sehingga penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim, yang mana lebih awal
 • Amaun minimum pembiayaan adalah RM75,000.00 dan amaun maksimum pembiayaan adalah RM3 juta
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun atau sehingga 31 Disember 2030, yang mana lebih awal
 • Tersedia bagi Pembiayaan Berjangka-i sahaja
 • Fi jaminan 0.5% setahun perlu dibayar terlebih dahulu

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat