Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Tujuan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% yang dimiliki oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang meyediakan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS oleh SME Corporation Malaysia dan disahkan oleh National Entrepreneur and SME Development Council
 • Kemudahan ini boleh digunakan untuk pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Kemudahan ini tidak boleh digunakan untuk membiayai semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad atau lain-lain bank
 • Tersedia sehingga had skim digunakan sepenuhnya
 • Amaun pembiayaan maksimum adalah RM3 juta
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun
 • Tersedia bagi Pembiayaan Berjangka-i sahaja
 • Fi jaminan sehingga 1% yang perlu dibayar terlebih dahulu

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat