Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Kadar Pembiayaan Berpatutan
Amaun Pembiayaan
Jaminan Kerajaan
Pengecualian Fi

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk syarikat Malaysia dan untuk individu penduduk Malaysia yang memegang saham sekurang-kurangnya 51% di dalam PKS
 • Apa-apa pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan dalam PKS tidak melebihi 20%
 • Dana hanya digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal, seperti untuk pembelian jentera dan peralatan, atau untuk kos pengubahsuaian untuk premis perniagaan yang dihuni oleh pemilik
 • Tempoh pembiayaan tidak melebihi 5 tahun dari tarikh penggunaan pinjaman pertama
 • PKS mesti didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pihak berkuasa atau pejabat daerah di Sabah dan Sarawak, atau badan berkanun untuk yang memberikan perkhidmatan profesional

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.