Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Fi Jaminan
Lindungan Jaminan
Kadar Pembiayaan Berpatutan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Amaun Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

  • Sah bagi syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dan dikategorikan sebagai PKS oleh Bank Negara Malaysia
  • Tidak melebihi 20% pegangan saham oleh Syarikat Tersenarai Awam serta Syarikat Berkaitan Kerajaan dalam PKS
  • Sah bagi pejabat daerah dan badan berkanun yang memberikan perkhidmatan profesional, dengan saham sekurang-kurangnya 51% dipegang oleh warganegara Malaysia
  • Semua permohonan mesti dihantar terus ke mana-mana institusi kewangan yang mengambil bahagian untuk penilaian, dan kemudian dihantar ke Credit Guarantee Corporation untuk kelulusan

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.