Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Lindungan Jaminan Tinggi
Amaun Pembiayaan
Tempoh Lindungan
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dengan pemegang saham sekurang-kurangnya 51%, dan dikategorikan sebagai PKS oleh Bank Negara Malaysia
 • Lindungan jaminan hanya sah untuk pinjaman baru atau tambahan. Pinjaman bercagar sepenuhnya dan pinjaman pembiayaan semula tidak sah di bawah skim ini
 • Fi jaminan dikenakan caj tahunan berdasarkan profil risiko PKS. Tahap yang diambil kira adalah bersamaan dengan kredibiliti pelanggan dari segi penarafan risiko dengan penentuan harga jaminan. Tahap untuk bahagian tidak bercagar adalah dari 0.75% hingga 4.00% setiap tahun. Tahap untuk bahagian bercagar pula dari 0.50% hingga 3.20% setiap tahun.

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.