Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Lindungan Jaminan Tinggi
Amaun Pembiayaan
Tempoh Lindungan
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51%, dan dikategorikan sebagai PKS oleh Bank Negara Malaysia
 • Lindungan jaminan hanya sah bagi pembiayaan baru atau pembiayaan tambahan. Kemudahan pembiayaan yang dijamin sepenuhnya dan pembiayaan semula tidak layak di bawah skim ini
 • Caj fi jaminan dikenakan secara bertahunan berdasarkan profil risiko PKS. Caj yang dikenakan adalah mengikut lingkungan kadar yang dipadankan dengan kredibiliti pelanggan dari segi taraf risiko. Bagi bahagian yang tidak bercagar, kadar yang dikenakan berada dalam lingkungan 0.75% hingga 4.00% setahun. Manakala, bagi bahagian terjamin, kadar yang dikenakan adalah dalam lingkungan 0.50% hingga 3.20% setahun

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.