Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Yang Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS oleh SME Corporation Malaysia dan disahkan oleh National Entrepreneur and SME Development Council
 • Kemudahan hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal bagi kemudahan baru atau tambahan. Kemudahan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad atau lain-lain bank
 • Tersedia dari 1 Februari 2020 sehingga tamat tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, atau sehingga penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim sebanyak RM3 bilion, yang mana lebih awal
 • Amaun minimum pembiayaan RM100,000.00 dan amaun maksimum pembiayaan RM10 juta
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 15 tahun atau sehingga 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Fi jaminan 0.75% setahun perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sah bagi syarikat PKS berorientasi eksport, dengan sekurang-kurangnya 50%  dari perolehan adalah untuk eksport, akan menikmati rebat 2% untuk kadar keuntungan yang dikenakan oleh institusi kewangan. Rebat SJPP sah sehingga Mei 2022. Sila layari www.sjpp.com.my untuk butiran lanjut mengenai rebat

 

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.