Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Kadar Pembiayaan Menarik
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Pengecualian Fi

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk syarikat Malaysia dan individu penduduk Malaysia yang memegang saham sekurang-kurangnya 51% di dalam PKS
 • Dana hanya digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal untuk pembangunan projek pertanian, seperti untuk pembelian jentera dan peralatan, atau untuk kos pengubahsuaian untuk premis perniagaan yang dihuni oleh pemilik
 • Kos tanah boleh disertakan dalam pengiraan jumlah kos projek, dengan syarat amaun tidak melebihi 30% daripada jumlah kos projek dan tanah akan hanya digunakan untuk aktiviti pengeluaran makanan utama
 • Tempoh pembiayaan tidak melebihi 8 tahun dari tarikh penggunaan pinjaman pertama
 • PKS mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, atau pihak berkuasa atau pejabat daerah di Sabah dan Sarawak
 • Jaminan Kerajaan sehingga 90% boleh diperolehi daripada SJPP dengan fi jaminan sehingga 1% yang perlu dibayar terlebih dahulu

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.