Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Had Menyeluruh
Pembaharuan Tanpa Caj
Margin Pembiayaan Yang Tinggi
Pembayaran Online Mudah
Kos Pentadbiran Minimum
Fleksibel

Apakah maksud Pemajakan?

Pembiayaan pajakan merupakan kemudahan di mana anda membayar sewa pajakan tetap untuk penggunaan peralatan atau jentera dari kami.

Kelayakan

Sah untuk syarikat, syarikat koperasi, badan kerajaan dan agensi yang disenarai swasta dan awam

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Jenis Peralatan

Anda boleh memajak kenderaan komersial, sistem komputer dan peralatan berkaitan IT, kilang dan jentera, peralatan pembinaan, peralatan pengendalian bahan, peralatan berkaitan pelancongan eko, peralatan berkaitan perkhidmatan kesihatan, peralatan berkaitan tenaga, dan peralatan pejabat, kecuali untuk peralatan yang dikira sebagai ‘Peralatan Tujuan Khusus’.

Fi dan Caj

Jenis produk / perkhidmatan Fi & Caj
Duti setem (Perjanjian Pemajakan) Tertakluk pada Akta Setem 1949
Duti setem (Perjanjian Pemajakan Induk) RM10.00
Duti setem (Perjanjian Jaminan) RM10.00
Fi Pemprosesan (setiap perjanjian) RM100.00
Pos Ditanggung oleh klien
Pengesahan Audit RM100.00 setiap permohonan