Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Had Menyeluruh
Pembaharuan Tanpa Caj
Margin Pembiayaan Yang Tinggi
Pembayaran Online Mudah
Kos Pentadbiran Minimum
Fleksibel

Apakah maksud Sewa Beli Perindustrian?

Sewa Beli Perindustrian merupakan kemudahan yang memberi pembiayaan untuk anda mendapatkan peralatan atau jentera yang tidak tersenarai dalam jadual pertama Akta Sewa Beli 1967 untuk tujuan perniagaan dan/atau perindustrian.

Kelayakan

Sah untuk syarikat, syarikat koperasi, badan kerajaan dan agensi yang disenarai swasta dan awam

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Jenis Peralatan

Anda boleh dapatkan pembiayaan untuk kenderaan komersial, sistem komputer dan peralatan berkaitan IT, kilang dan jentera, peralatan pembinaan, peralatan pengendalian bahan, peralatan berkaitan pelancongan eko, peralatan berkaitan perkhidmatan kesihatan, peralatan berkaitan tenaga, peralatan berkaitan minyak dan gas, dan peralatan pejabat.

Fi dan Caj

Produk / Item Caj
Duti setem  (Perjanjian IHP) Tertakluk pada Akta Setem 1949
Duti setem (Perjanjian Jaminan) RM10.00
Fi Pemprosesan (setiap perjanjian) RM100.00
Pos Ditanggung oleh klien
Pengesahan Audit RM100.00 setiap permohonan