Promotions

TAHNIAH KEPADA PEMENANG PERADUAN TAKAFUL DRIVE CIMB 2019

Terima kasih atas sokongan anda!

Terma dan Syarat Peraduan:

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad (689263-M), pengendali Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

 

Penafian: Segala keterangan ciri-ciri dan faedah produk takaful ini bukanlah kontrak/sijil keluarga takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful tersebut untuk rujukan yang mudah dan segera. Terma & Syarat lengkap bagi produk takaful ini adalah terkandung di dalam Dokumen Kontrak/Sijil Sun Life Malaysia Takaful Berhad (689263-M), pengendali Takaful.

 

CIMB Islamic Bank Berhad (“Bank”) tidak menanggung tanggungjawab, obligasi atau liabiliti bagi produk takaful ini dan perkhidmatan yang diberikan oleh pengendali Takaful. Bank ini hanya bertindak sebagai pengedar produk takaful ini.

 

Produk takaful ini adalah produk Sun Life Malaysia dan bukanlah produk Bank. Oleh itu, produk takaful ini tidak dijamin oleh Bank, anak syarikatnya dan/atau syarikat yang bersekutu dengannya dan pengendali Takaful akan mengambil tanggungjawab, obligasi dan liabiliti sepenuhnya berkenaan dengan produk takaful ini.