You Are In

  • Life Goals
  • Day To Day Banking
  • Digital Services
  • Promotions
  • Help & Support
  • Quicklinks

Kempen Wakaf Motor Takaful

Perlindungan Untuk Kenderaan Anda, Sumbangan Untuk Mereka

NOTA: Klik “Dapatkan Sebut Harga Atas Talian” akan membawa anda ke laman web Takaful Ikhlas General Berhad. Selepas itu, Polisi Privasi Kumpulan CIMB akan dihentikan.. 

 

Tingkatkan amal jariah anda menerusi Ganjaran Wakaf bernilai RM50 dan Sumbangan Wakaf RM1,000 untuk setiap pembelian IKHLAS Motor Takaful melalui laman web CIMB.

 

Sumbangan Ganjaran Wakaf yang terkumpul akan digunakan untuk pembelian basikal dan disumbangkan kepada kanak-kanak yang kurang berkemampuan.

 

 

 

 

Tempoh Kempen:

 

7 Januari- 31 Ogos 2021

 

NOTA: Klik “Dapatkan Sebut Harga Atas Talian” akan membawa anda ke laman web Takaful Ikhlas General Berhad. Selepas itu, Polisi Privasi Kumpulan CIMB akan dihentikan.

 

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat

 

Terma dan Syarat

 

Nota Penting

Dengan mengklik “Dapatkan Sebut Harga Atas Talian”, sila ambil perhatian bahawa anda akan meninggalkan laman web Bank dan memasuki laman web Takaful Ikhlas General Berhad (“TIGB”). Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau menghadapi sebarang masalah dengan laman web TIGB, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan TIGB di +03 2723 9696 dari 8.30pagi hingga 5.00petang (Isnin hingga Jumaat) atau hantarkan emel ke ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my.

 

Diuruskan oleh Takaful Ikhlas General Berhad No. 201701019705 (1233870-A)

 

Penafian

Penerangan mengenai ciri-ciri dan manfaat produk takaful di sini bukan kontrak takaful dan hanya ringkasan produk takaful untuk rujukan cepat dan mudah. Terma dan syarat lengkap produk takaful terkandung dalam Dokumen Sijil Takaful Ikhlas General Berhad No. 201701019705 (1233870-A) Penanggung Takaful.

 

CIMB Islamic Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, kewajipan atau liabiliti bagi produk takaful ini dan perkhidmatan yang disediakan oleh Penanggung Takaful. Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

 

Produk takaful ini adalah produk Takaful Ikhlas General Berhad dan bukan produk Bank. Oleh itu, produk takaful ini tidak dijamin oleh Bank, anak syarikat dan/atau sekutunya dan Penanggung Takaful hendaklah menjalankan tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful penuh berkaitan dengan produk takaful ini.