You Are In

  • Life Goals
  • Day To Day Banking
  • Digital Services
  • Promotions
  • Help & Support
  • Quicklinks

Important Notice:

Early Termination of FCCA-i SAR Fee Rebate Campaign

 

18 May 2020

 

NOTIFICATION ON EARLY TERMINATION OF FCCA-i SAR FEE REBATE CAMPAIGN

 

Dear valued customer,

 

We would like to notify you that this campaign would be terminated on 1 June 2020. We hereby serve a 14 days’ notice effective from 18 May 2020.

 

All customers can still partake in the FCCA-i SAR Fee Rebate Campaign and enjoy the fee rebate until 31 May 2020, 11.59pm.

 

Campaign Name: FCCA-i SAR Fee Rebate Campaign

Original Campaign Period: 16 March 2020 until 31 December 2020

Revised Campaign Period: 16 March 2020 until 31 May 2020

 

For customers who may have any queries, you can call our Consumer Contact Centre at +603 6204 7788. For CIMB Preferred customers you may call 1300 885 300 or consult our sales personnel at any CIMB branches.

 

Thank you for your continuous support.

 

The Management of CIMB Islamic Bank Berhad

 

 

 

18 Mei 2020

 

MAKLUMAN PENAMATAN AWAL KEMPEN FCCA-i SAR FEE REBATE

 

Pelanggan yang dihargai,

 

Kami ingin memaklumkan bahawa kempen ini akan ditamatkan pada 1 Jun 2020. Kami dengan ini memberikan notis 14 hari bermula dari 18 Mei 2020.

 

Semua pelanggan masih boleh menyertai Kempen FCCA-i SAR Fee Rebate dan menikmati ganjaran sehingga 31 Mei 2020, 11:59pm.

 

Nama Kempen: Kempen FCCA-i SAR Fee Rebate

Tempoh Kempen yang Asal: 16 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020

Tempoh Kempen Baharu: 16 Mac 2020 sehingga 31 Mei 2020

 

Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi khidmat pelanggan kami di +603 6204 7788.

 

Untuk pelanggan CIMB Preferred anda boleh membuat panggilan di 1300 885 300 atau menghubungi kakitangan jualan kami di mana-mana cawangan CIMB.

 

Terima kasih atas sokongan anda.

 

Pengurusan CIMB Islamic Bank Berhad