Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Perbankan Digital

Lebih selamat dengan transaksi tanpa tunai CIMB

Hentikan penyebaran virus dan kuman dengan transaksi

tanpa tunai CIMB Clicks dan Kad Debit CIMB!

Dapatkan manfaat penuh Kad Debit CIMB!

Tiada CIMB Clicks? Ia hanya mengambil masa 2 minit untuk mendaftar!
Lupa kata laluan CIMB Clicks anda?
Ingin memiliki Kad Kredit CIMB? 

Ahli PIDM. 

Deposit tetap dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.
 

AMARAN: AKAUN PELABURAN e-EMAS (“eGIA”) BUKAN PRODUK YANG DILINDUNGI JUMLAH PRINSIPALNYA DAN BUKAN AKAUN YANG DIBERIKAN FAEDAH. PULANGAN TERHADAP eGIA BERGANTUNG KEPADA TURUN NAIK HARGA EMAS, PULANGAN TERHADAP PELABURAN EMAS ADALAH TIDAK PASTI DAN ANDA MENANGGUNG RISIKO TIDAK MEMPEROLEHI APA-APA PULANGAN DAN/ATAU KEMUNGKINAN MENANGGUNG KERUGIAN. ANDA DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI KANDUNGAN PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-EMAS CIMB BANK DAN MEMBUKA eGIA BERDASARKAN PERTIMBANGAN ANDA SENDIRI DAN/ATAU NASIHAT BEBAS YANG DIPEROLEHI. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.

 

Nota: Akaun Pelaburan Emas (GIA) merujuk kepada Akaun Pelaburan e-Emas (eGIA), Akaun Pelaburan Emas (GIA) dan Akaun Pelaburan Emas melalui CIMB Clicks (GIA melalui CIMB Clicks).

 

Unit Amanah tidak dilindungi oleh PIDM.