Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Kempen Syiling Emas Sun Life Malaysia

Lindungi masa depan keluarga anda dan dapatkan 2.25g Syiling Emas Sun Life Malaysia*

Lihat senario di bawah untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai cara mendapatkan Syiling Emas

Dapatkan 2.25g 999.9 Syiling Emas* apabila anda membeli/menyertai

Produk-produk yang Mengambil Bahagian hari ini!

Tempoh Kempen: 1 November 2023 - 31 December 2023

 

 

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan kempen ini, sila hubungi Sun Life Malaysia di talian 1300-88-5055 atau wecare@sunlifemalaysia.com

*Tertakluk kepada Terma dan Syarat

Nota Penting:

 

 1. Kempen ini terbuka kepada pelanggan yang membeli/menyertai Produk-produk yang Mengambil Bahagian.
 2. Produk-produk yang Mengambil Bahagian adalah produk Premium/Sumbangan Berkala Insurans Hayat/Takaful Keluarga dengan polisi/kontrak yang didaftarkan dengan minimum RM18,000 FYAP/FYAC (asas sahaja) dengan mod pembayaran tahunan. Sebarang premium/sumbangan penambahan TIDAK akan diiktiraf.
 3. Pelanggan yang Layak hanya berhak untuk menerima Hadiah sekiranya borang Cadangan/Permohonan untuk Produk-produk yang Mengambil Bahagian ditandatangani dan dicipta dalam Tempoh Kempen dan polisi/kontrak Produk-produk yang Mengambil Bahagian dikeluarkan oleh Sun Life Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Januari 2024 dan masih berkuat kuasa pada 29 Februari 2024.
 4. Pengumpulan FYAP/FYAC adalah TIDAK TERPAKAI untuk kempen ini.
 5. Pelanggan yang Layak mestilah merupakan pemilik Polisi/pemegang Kontrak Produk-produk yang Mengambil Bahagian.
 6. Pelanggan yang Layak hanya layak mendapat satu (1) Hadiah BAGI SETIAP PRODUK BAGI SETIAP ORANG YANG DIINSURANSKAN/ORANG YANG DILINDUNGI tanpa mengira bilangan Produk-produk yang Mengambil Bahagian yang sama dengan Orang yang diinsuranskan/Orang yang dilindungi yang sama dan yang telah didaftarkan oleh Pelanggan yang Layak semasa Tempoh Kempen. Sekiranya terdapat pemilik Polisi/pemegang Kontrak yang berbeza membeli/menyertai Produk-produk yang Mengambil Bahagian tertentu atas hayat bagi Orang yang diinsuranskan/Orang yang dilindungi yang sama, hanya pemilik Polisi/pemegang Kontrak yang polisinya/kontraknya dikeluarkan terlebih dahulu akan layak menerima Hadiah. Pelanggan yang Layak boleh mendapat lebih daripada satu (1) Hadiah jika membeli/menyertai Produk-produk yang Mengambil Bahagian yang berbeza.
 7. Sun Life Malaysia akan memaklumkan Pelanggan yang Layak yang berhak menerima Hadiah melalui e-mel atau Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) ke alamat e-mel atau nombor telefon bimbit Pelanggan yang Layak dan Sun Life Malaysia akan melakukan panggilan susulan kepada Pelanggan yang Layak tersebut yang berhak menerima Hadiah, untuk mengesahkan cawangan HABIB pilihan mereka bagi Pelanggan yang Layak tersebut mengambil sendiri Hadiah.

Terma dan Syarat