Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Prime Enhanced

Nikmati kadar faedah lebih tinggi sehingga 4.50% setahun* dengan Akaun CIMB Prime!

 
Ganjaran kadar faedah tinggi sehingga 4.50% setahun* berterusan menanti anda
apabila anda melakukan transaksi yang layak dengan Akaun CIMB Prime.
Tiada minimum Aset Di Bawah Pengurusan (AUM) diperlukan. 
 
 

 

Tempoh Kempen:
2 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2023
 
 atau kunjungi cawangan terdekat anda untuk memohon.
 
Bukan itu sahaja! Anda juga akan menerima Penyata Gabungan bagi
memudahkan anda memantau semua transaksi produk perbankan anda.
 

Bonus Kekayaan Yang Layak

 

AFYP = Premium Tahun Pertama Tahunan

AFYC = Sumbangan Tahun Pertama Tahunan

 

Nota: Rujuk pada Lampiran Kempen Prime Enhanced untuk senarai produk Insurans Hayat/Takaful Keluarga yang layak.

 

Kalkulator Faedah Bonus

Penafian:

Kadar faedah dasar dikira setiap hari berdasarkan baki harian akaun bagi setiap tahap darab kadar faedah setiap tahap darab 31 hari bahagi 365 hari. Faedah bonus dikira berdasarkan baki purata bulanan akaun dan akan dibayar pada setiap bulan.

 

Kalkulator ini bertujuan untuk memberi panduan, dan semua maklumat yang terkandung disini hanyalah anggaran bagi tujuan ilustrasi sahaja. CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab sama sekali keatas apa-apa kerugian atau kehilangan yang mungkin berlaku akibat keputusan yang dibuat oleh anda daripada menggunakan kalkulator ini.

Nota Penting

 

1. Pelanggan Akaun Prime baharu merujuk kepada pelanggan yang membuka Akaun Prime semasa Tempoh Kempen tanpa mempunyai pegangan Akaun Prime yang aktif sebelum Tempoh Kempen dan tidak menutup mana-mana Akaun Prime dalam masa 12 bulan yang lalu.

 

2. Bonus Deposit adalah untuk 6 bulan pertama sahaja bermula dari bulan pembukaan Akaun Prime setelah memenuhi syarat bulanan yang ditetapkan.

 

3. Bonus Kad Kredit akan dibayar setiap bulan bermula dari bulan pembukaan Akaun Prime setelah memenuhi syarat bulanan yang ditetapkan.

 

4. Bonus Kekayaan adalah untuk 6 bulan beturut-turut bermula dari bulan pelanggan memenuhi syarat Bonus Kekayaan yang ditetapkan.

 

5. Faedah Bonus adalah tertakluk kepada Baki Purata Bulanan (Monthly Account Balance) Akaun Prime daripada minimum RM10,000 sehingga RM50,000 sahaja.

 

6.*Kadar faedah 4.50% setahun* di atas adalah jumlah keseluruhan Kadar Dasar (0.20% setahun), Bonus Deposit (2.80% setahun), Bonus Kad Kredit (0.50% setahun) & Bonus Kekayaan (1.00% setahun). Kadar faedah efektif kempen ini ialah 4.48% setahun untuk baki RM50,000 pertama dengan andaian bahawa pelanggan yang layak memenuhi semua Transaksi Layak faedah bonus.

 

Soalan-Soalan Lazim

 

 

Terma dan Syarat

 

 

Ahli PIDM.

Akaun CIMB Prime dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Dana Unit Amanah dan eGIA tidak dilindungi oleh PIDM.

 

Bahan ini tidak diulas oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”).