Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Promosi Terkini

Perbaharui Motor Takaful Anda Secara Atas Talian Sekarang

Terma dan Syarat

PENAFIAN

PRODUK INI DIURUSKAN OLEH TAKAFUL IKHLAS GENERAL BERHAD NOMBOR PENDAFTARAN 201701019705 (1233870-A), OPERATOR TAKAFUL YANG BERDAFTAR DENGAN BANK NEGARA MALAYSIA DI BAWAH AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM 2013.

 

DESKRIPSI CIRI-CIRI DAN MANFAAT PRODUK TAKAFUL INI BUKAN KONTRAK/SIJIL TAKAFUL AM DAN HANYALAH RINGKASAN PRODUK TAKAFUL BAGI TUJUAN RUJUKAN. TERMA DAN SYARAT LENGKAP PRODUK TAKAFUL TERKANDUNG DI DALAM KONTRAK/SIJIL TAKAFUL IKHLAS GENERAL BERHAD NOMBOR PENDAFTARAN 201701019705 (1233870-A), OPERATOR TAKAFUL.

 

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“BANK”) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BERSETUJU ATAU MEMEGANG LIABILITI UNTUK PRODUK TAKAFUL DAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN OLEH OPERATOR TAKAFUL. PIHAK BANK HANYA BERFUNGSI SEBAGAI PENGEDAR UNTUK PRODUK TAKAFUL INI.

 

PRODUK TAKAFUL INI ADALAH HAK MILIK TAKAFUL IKHLAS GENERAL BERHAD DAN BUKAN PRODUK KEPUNYAAN PIHAK BANK. PRODUK TAKAFUL INI TIADA JAMINAN OLEH PIHAK BANK, SYARIKAT SUBSIDIARI ATAU AHLI GABUNGAN DAN OPERATOR TAKAFUL BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA, BERSETUJU DAN MEMEGANG LIABILITI UNTUK PRODUK TAKAFUL INI.

 

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.