Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

New-to-Investment Campaign 

Ganjaran Tunai sehingga RM2,288 menanti. Mula melabur dengan CIMB hari ini!

Bolehkah simpanan anda mengatasi inflasi? Adakah anda mampu untuk bersaing dengan kuasa pembelian anda dengan harga yang lebih tinggi bagi barangan dan perkhidmatan? Inilah sebabnya anda perlu mula melabur dan dapatkan Ganjaran Tunai sehingga RM2,288 apabila anda melabur dengan kami.

 

Pelbagaikan portfolio anda dengan Unit Amanah (UT), Produk Berstruktur Non-Principal Protected Autocallable Equity
Linked (NPP ELI), Akaun Pelaburan e-Emas (eGIA) atau Bon CIMB hari ini!

*Jumlah amaun pelaburan boleh dikumpul merentasi mana-mana 4 produk, dalam Tempoh Kempen.
Amaun pelaburan minimum untuk Bon ialah RM250,000 atau setara dengannya.

Tempoh Kempen: 1 Januari 2023 – 31 Mac 2023

Rujuk senario pelaburan di bawah untuk pemahaman
yang lebih mudah mengenai peringkat ganjaran:

Berminat untuk mengetahui lebih lanjut atau mula melabur dengan kami?
Kunjungi cawangan CIMB terdekat anda untuk pertanyaan lanjut.

Nota Penting

 1. Bon merujuk kepada Bon Runcit dan Sukuk. Jumlah pelaburan minimum untuk Bon ialah RM250,000.
 2. Untuk layak menyertai Kempen ini melalui:
  i) Unit Amanah, pelanggan tidak boleh memegang sebarang Unit Amanah (UT) dengan CIMB Bank dan/atau CIMB Islamic Bank sebelum 31 Disember 2022.
  ii) NPP ELI, pelanggan tidak boleh memegang sebarang NPP ELI dengan CIMB Bank sebelum 31 Disember 2022.
  iii) eGIA, pelanggan tidak boleh memegang sebarang eGIA dengan CIMB Bank sebelum 31 Disember 2022.
  iv) Bon, pelanggan tidak boleh memegang sebarang Bon CIMB Bank dan/atau CIMB Islamic Bank sebelum 31 Disember 2022.
 3. Unit Amanah merujuk kepada mana-mana dana Unit Amanah Konvensional dan patuh Syariah.
 4. Setiap Pelanggan yang Layak hanya berhak mendapat maksimum satu (1) kali Ganjaran Tunai dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tamat Tempoh Kempen.
 5. Kempen ini tidak sah bersama-sama dengan mana-mana tawaran dan promosi lain (jika ada) yang ditawarkan oleh CIMB.

AMARAN PRODUK BERSTRUKTUR
PULANGAN KE ATAS PELABURAN PRODUK BERSTRUKTUR ANDA AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET/RUJUKAN SANDARAN, DAN PEMEROLEHAN SEMULA PELABURAN PRINSIPAL ANDA MUNGKIN AKAN TERJEJAS SEKIRANYA ANDA MEMBUAT PENEBUSAN AWAL. PELABURAN PRODUK BERSTRUKTUR INI TIDAK DIINSURANSKAN OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM).


AMARAN AKAUN PELABURAN E-EMAS
AKAUN PELABURAN e-EMAS (“eGIA”) BUKAN PRODUK YANG DILINDUNGI JUMLAH PRINSIPALNYA DAN BUKAN AKAUN YANG DIBERIKAN FAEDAH. PULANGAN TERHADAP eGIA BERGANTUNG KEPADA TURUN NAIK HARGA EMAS, PULANGAN TERHADAP PELABURAN EMAS ANDA ADALAH TIDAK PASTI DAN ANDA MENANGGUNG RISIKO TIDAK MEMPEROLEHI APA-APA PULANGAN DAN/ATAU KEMUNGKINAN MENANGGUNG KERUGIAN. ANDA DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI KANDUNGAN PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-EMAS CIMB BANK DAN MEMBUKA eGIA BERDASARKAN PERTIMBANGAN ANDA SENDIRI DAN/ATAU NASIHAT BEBAS YANG DIPEROLEHI. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.


AMARAN BON
ANDA DINASIHATKAN SUPAYA MEMBACA MEMORANDUM INFORMASI/PEKELILING TAWARAN/PROSPEKTUS/TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT UTAMA YANG DILAMPIRKAN UNTUK PENERANGAN TERPERINCI TERMA-TERMA DAN CIRI-CIRI PRODUK. PELANGGAN MUNGKIN HILANG SEBAHAGIAN ATAU SELURUH PELABURAN ASAL. INI BUKAN INSTRUMEN YANG JUMLAH POKOKNYA DILINDUNGI. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.

UNIT AMANAH, PRODUK BERSTRUKTUR, AKAUN PELABURAN E-EMAS DAN BON TIDAK DILINDUNGI OLEH PIDM.

BAHAN INI TIDAK DIULAS OLEH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (“SC”).

AHLI PIDM.

Terma dan Syarat