Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Ganjaran Bonus Pemegang Akaun Baharu CASA/-i

Peroleh lebih untuk akaun CIMB anda dengan Ganjaran Bonus 1.48% setahun

Jangan lepaskan peluang keemasan ini, eksklusif untuk pemegang akaun baharu CIMB yang membuka Akaun Semasa/-i CIMB atau Akaun Simpanan/-i CIMB (CASA/-i) baharu sebelum 30 Jun 2023.

Tempoh Kempen: 15 Mac 2023 hingga 30 Jun 2023

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

Nota Penting

 

1. Ganjaran Bonus 1.48% setahun (“Ganjaran Bonus”) hanya akan dianugerahkan untuk 90 hari dari tarikh pembukaan Akaun Semasa/-i CIMB atau Akaun Simpanan/-i CIMB (CASA/-i) baharu.

 

2. Ganjaran Bonus hanya layak dengan Baki Purata Bulanan (BPB) minimum sebanyak RM20,000 hingga jumlah maksimum sehingga RM600,000 (kecuali BPB untuk Akaun Prime, Akaun Junior Savers-i dan Akaun/-i YOUTH Savers).

 

3. Jika Pelanggan Layak mempunyai lebih daripada satu (1) akaun yang digunakan, ganjaran bonus akan dikreditkan ke dalam akaun yang mempunyai tarikh pembukaan yang terawal.

 

4. Untuk Terma dan Syarat penuh Kempen, klik SINI.

 

Ahli PIDM.

Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.