Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Ganjaran Bonus Pelanggan Baharu CASA/-i

Peroleh kadar faedah/keuntungan sehingga 3.23%* setahun dengan Akaun CIMB anda

Dapatkan LEBIH pulangan untuk simpanan anda!

 

Buka Akaun Semasa/-i CIMB atau Akaun Simpanan/-i CIMB (CASA/-i) baharu sebelum 31 Disember 2023 dan nikmati Ganjaran Bonus sebanyak 1.48% setahun di atas kadar asas faedah/keuntungan untuk simpanan CASA/-i anda.

Penuhi potensi Ganjaran Bonus ini dengan

Akaun Simpanan-i Preferred atau Akaun Semasa/-i Preferred!

Pengiraan kadar pulangan di bawah berasaskan penempatan maksimum

Baki Purata Bulanan (BPB) sebanyak RM600,000.

1Ganjaran Bonus 1.48% setahun (“Ganjaran Bonus”) hanya akan diberikan untuk 90 hari dari Tarikh pembukaan CASA/-I baharu. Ganjaran Bonus tersebut hanya layak diberikan dengan Baki Purata Bulanan (BPB) minimum sebanyak RM20,000 sehingga maksimum RM600,000 (kecuali BPB Akaun Prime, Akaun Junior Savers-i dan Akaun/-i YOUth Savers).

*Kadar 3.23% setahun di atas hanya tertakluk pada penempatan deposit ke dalam Akaun Simpanan-i Preferred atau Akaun Semasa/-i Preferred dengan jumlah Kadar Asas Faedah/Keuntungan sebanyak 1.75% setahun untuk BPB dari RM100,000.01 sehingga RM600,000.00 dan Ganjaran Bonus sebanyak 1.48% setahun.

Tempoh Kempen: 1 Julai 2023 hingga 31 Disember 2023

Jangan lepaskan peluang masa terhad ini untuk mendapatkan kadar
faedah/keuntungan yang terbaik untuk simpanan anda dengan kami!
 
Klik sini atau kunjungi cawangan CIMB terdekat anda untuk memohon.
 
Sebagai alternatif, anda boleh memohon Akaun Simpanan-i OctoSavers
dengan memuat turun CIMB Apply App.

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

Nota Penting

 

1. Kempen ini terbuka kepada pemegang akaun utama Akaun Semasa/-i dan/atau Akaun Simpanan/-i CIMB ("CASA/-i") penyertaan baharu, iaitu mana-mana orang yang telah membuka suatu CASA/-i penyertaan semasa Tempoh Kempen dan bukan merupakan pelanggan CASA/-i CIMB sebelum ini ("Pelanggan Layak").

2. Kadar Efektif untuk kempen ini adalah berjulat antara 1.48% setahun - 2.98% setahun dan ia akan berbeza mengikut jumlah dan jenis penempatan CASA/-i. Jika terdapat perubahan pada Kadar Asas Faedah/Keuntungan CASA/-i, Kadar Efektif tersebut mungkin juga berubah dengan sewajarnya.

3. Jika Pelanggan Layak mempunyai lebih daripada satu (1) akaun yang diguna pakai, ganjaran bonus tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun yang mempunyai tarikh pembukaan akaun yang terawal.

4. Untuk Terma dan Syarat penuh Kempen, klik SINI.

 

Ahli PIDM.

Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.