Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i

Nikmati pulangan tinggi apabila anda melabur dalam Akaun Pelaburan Berjangka-i

 

 

Tempoh Kempen: 9 November 2022 - 10 Januari 2023

Nota Penting:

1. Tawaran TIA-i ini terbuka kepada pelanggan individu sahaja.

2. *Klik sini untuk melihat sejarah prestasi dana yang lalu.

 

 

 

PENAFIAN PENTING 

 

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

 

AMARAN

 

PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. 

 

Terma dan Syarat

 

Terma dan Syarat (ENG / BM)

 

Ahli PIDM.

Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.