Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

AUTO BILLING

KEHIDUPAN LEBIH MUDAH DENGAN PENGEBILAN AUTOMATIK

 

Mengapa membuat bayaran bulanan secara manual?

Hidup lebih mudah dengan pembayaran bil secara automatik!

 

Daftar sekarang dan dapatkan ganjaran!

 

Tempoh Promosi: 1 Januari sehingga 31 Disember 2021

Pilih dan klik pada Penyedia Servis berikut

untuk mendaftar Pengebilan Automatik :

Jangan terlepas tawaran CIMB Deals untuk Kad Kredit CIMB anda

Nota Penting

 

1. Kempen ini terbuka secara eksklusif kepada semua pemegang kad kredit utama dan tambahan CIMB untuk kad-kad kredit (kecuali Kad Platinum

Business dan Kad Fuel Tanker) yang dikeluarkan oleh CIMB di Malaysia, yang belum melakukan apa-apa transaksi Pengebilan Automatik

menggunakan kad kredit layak bagi tempoh 3 bulan sebelum transaksi Pengebilan Automatik layak yang pertama berjaya dilakukan semasa

Tempoh Kempen.

2. Penyerta Layak berhak untuk mendapatkan satu Pulangan Tunai RM30 bagi setiap pendaftaran Pengebilan Automatik dan ianya berjaya

diluluskan oleh Penyedia Servis Terpilih yang turut serta semasa Tempoh Kempen.

3. Setiap Penyerta Layak dihadkan kepada maksimum dua (2) Pulangan Tunai sahaja dan maksimum satu (1) Pulangan Tunai bagi setiap Penyedia

Servis Terpilih yang turut serta sepanjang Tempoh Kempen. Pulangan Tunai dihadkan pada RM60 bagi setiap Akaun Kad Kredit yang turut serta

dan bajet kempen sebanyak RM9,000 sebulan, berdasarkan siapa cepat, dia dapat, jika masih ada.

4. Untuk Terma dan Syarat penuh kempen, sila rujuk di bawah.

 

Terma dan Syarat