Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Pelancongan Pelan Bayaran Flexi/-i

Cuti dulu, bayar kemudian dengan Pelan Bayaran Flexi/-i!

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

Nota Penting

 

1. Kempen Pelancongan Pelan Bayaran Flexi/-i CIMB ini adalah hanya untuk pemegang kad kredit utama yang terpilih, yang memegang kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB di Malaysia; dan menerima SMS dari CIMB sebagai suatu jemputan untuk menyertai Kempen ini.

2. Perbelanjaan minimum yang boleh ditukarkan adalah RM500 untuk setiap transaksi individu, dan jumlah maksimum adalah tertakluk kepada baki runcit tertunggak dan had kad kredit sedia ada Peserta Layak.

3. CIMB merizabkan hak untuk meluluskan atau menolak sama sekali permohonan Pelan Bayaran Flexi/-i mengikut budi bicara mutlak bank.

4. Klik sini untuk terma dan syarat penuh kempen.