Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Jimat & Menang CIMB

Berpeluang memenangi RM88,000 apabila anda menabung dengan CIMB!

Jangan berlengah lagi!
Tambah nilai Akaun/-i Semasa/Simpanan CIMB (CASA/-i) anda
atau buka akaun baharu dalam tempoh kempen ini untuk peluang
memenangi Hadiah Utama RM88,000!

Tempoh Kempen: 1 November 2022 sehingga 28 Februari 2023

Jangan lepaskan peluang keemasan ini! Buka akaun CIMB baharu
hari ini atau tambah nilai akaun sedia ada anda sekarang.

Nota Penting

1. Setiap Pelanggan Yang Layak hanya boleh memenangi maksimum satu (1) Hadiah Utama dan satu (1) Hadiah Tunai disepanjang Tempoh Kempen.
2. Jumlah penyertaan minimum untuk berpeluang memenangi hadiah yang ditawarkan ialah 500 penyertaan.
3. *Jumlah penyertaan maksimum yang boleh dikumpul oleh Peserta Yang Layak disepanjang tempoh kempen ialah 100,000.

Terma dan Syarat

 

 

Ahli PIDM.

 

Akaun/-i Semasa/Simpanan dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.