Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Buka Akaun dan Menangi Pulangan Tunai

Dapatkan pulangan tunai sehingga RM150 & nikmati lebih banyak ganjaran apabila anda membuka akaun & mula menyimpan dengan kami!

Wow! Nikmati pulangan tunai sehingga RM150 apabila anda membuka Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB dalam talian dan menyimpan wang anda dengan kami!
Tempoh Kempen: 1 Mac 2023 – 31 Mei 2023
Ketahui akaun-akaun ini sekarang!

Akaun-akaun di atas tidak sesuai untuk anda? Lihat Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB lain di bawah.

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals
Nota Penting

1. Pulangan tunai RM50 adalah terhad atas dasar tiba dahulu layan dahulu untuk:
i) 900 akaun baharu pertama yang berjaya dibuka pada bulan Mac,
ii) 800 akaun baharu pertama yang berjaya dibuka pada bulan April, dan
iii) 800 akaun baharu pertama yang berjaya dibuka pada bulan Mei.


2. Pulangan tunai RM100 terhad kepada 300 akaun pertama sahaja, berdasarkan akaun yang mempunyai baki akhir bulan tertinggi, tertakluk kepada minimum RM2,500 dalam akaun.


3. *Kadar faedah 4.50% setahun* di atas adalah jumlah keseluruhan Kadar Dasar (0.20% setahun), Bonus Deposit (2.80% setahun), Bonus Kad Kredit (0.50% setahun) & Bonus Kekayaan (1.00% setahun). Kadar faedah efektif kempen ini ialah 4.48% setahun untuk baki RM50,000 pertama dengan andaian bahawa pelanggan yang layak memenuhi semua Transaksi Layak faedah bonus.

 

 

Ahli PIDM.
Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Baca Terma dan Syarat penuh di sini: