Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

KEMPEN HARI-HARI MENANG

Hadiah tunai bernilai lebih dari RM1 Juta untuk dimenangi!

hari-hari-menang-video
Mulakan kemenangan anda dengan melakukan transaksi berikut hari ini!
Dapatkan akses lebih mudah ke CIMB Clicks melalui aplikasi CIMB Clicks.
Muat turun sekarang!

Nota Penting

1. Rujuk Terma dan Syarat untuk transaksi yang layak.
2. AMARAN: AKAUN PELABURAN e-EMAS ("eGIA") BUKAN PRODUK YANG DILINDUNGI JUMLAH PRINSIPALNYA DAN BUKAN AKAUN YANG DIBERIKAN FAEDAH. PULANGAN TERHADAP eGIA BERGANTUNG KEPADA TURUN NAIK HARGA EMAS, PULANGAN TERHADAP PELABURAN EMAS ANDA ADALAH TIDAK PASTI DAN ANDA MENANGGUNG RISIKO TIDAK MEMPEROLEHI APA-APA PULANGAN DAN/ATAU KEMUNGKINAN MENANGGUNG KERUGIAN. ANDA DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI KANDUNGAN PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-EMAS CIMB BANK DAN MEMBUKA eGIA BERDASARKAN PERTIMBANGAN ANDA SENDIRI DAN/ATAU NASIHAT BEBAS YANG DIPEROLEHI. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.
3. Termasuk dana Unit Amanah Konvensional dan patuh Syariah yang terpilih.
4. Transaksi tanpa kad (CNP) adalah transaksi perbelanjaan runcit di mana pemegang kad tidak hadir secara fizikal pada peniaga semasa pembayaran dibuat. Untuk mengaktifkan CNP, anda boleh menghubungi no. talian di belakang kad CIMB anda untuk ikut serta.
5. “Baki Purata” merujuk kepada jumlah Baki Akhir Setiap Hari untuk setiap bulan kalendar sepanjang Bulan Kempen, dibahagikan dengan bilangan hari di dalam setiap bulan kalendar. Untuk memenangi Hadiah Utama/Hadiah Sagu hati, Pelanggan Layak mestilah mengekalkan minimum Baki Purata berjumlah RM1,500 di dalam Akuan Semasa/i atau Simpanan/-i Penyertaan mereka sepanjang setiap bulan kalendar semasa Tempoh Kempen atau membelanjakan jumlah minimum RM3,000 secara kumulatif dengan Kad Kredit Penyertaan mereka dalam Tempoh Kempen.

Terma dan Syarat:

Akaun Semasa/-i dan Simpanan/-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.
eGIA dan Unit Amanah tidak dilindungi oleh PIDM.
Kandungan ini belum diulas oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC").
Ahli PIDM.