Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i

Melabur pada bila-bila masa dari mana-mana bank! Dapatkan sehingga 3.90% setahun melalui CIMB Clicks!

Anda kini boleh melabur secara dalam talian bagi Akaun Pelaburan

Berjangka-i (TIA-i) dari serendah RM1,000 di CIMB Clicks untuk menikmati kadar keuntungan istimewa ini!

Kadar Keuntungan Indikatif


Tempoh Kempen : 
1 Februari 2024 - 15 Mac 2024

Klik pada salah satu pautan di bawah untuk membuat pelaburan anda
dan menikmati kadar istimewa TIA-i!
Kempen eTIA-i hanya boleh didapati laman sesawang/paparan desktop Clicks
(tidak tersedai melalui CIMB Aplikasi CIMB Clicks). 

 

 

Sebagai alternatif, anda masih boleh membuat pelaburan di kaunter di cawangan CIMB terdekat di seluruh negara.
Klik di sini untuk melihat senarai cawangan berhampiran anda.
Mengapa melabur dalam
TIA-i?
Contoh pengiraan keuntungan harian adalah seperti jadual di bawah
berdasarkan pelaburan dari 1 Februari 2024 hingga 1 Februari 2025.
Nota: Contoh di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Nota Penting
 

1. Untuk layak mendapat kadar istimewa di bawah Kempen Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) seperti yang dinyatakan di atas (“Kadar Keuntungan Indikatif Kempen”), pelanggan perlu membuka akaun TIA-i secara dalam talian melalui pautan langsung di halaman promosi laman web CIMB Clicks, halaman promosi laman web CIMB, eDM, atau cawangan CIMB dan membuat pelaburan deposit minimum Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1,000.00) bagi tempoh 6 Bulan atau 12 Bulan sepanjang Tempoh Kempen.

2. Kadar Keuntungan Indikatif Kempen hanya terpakai untuk satu kitaran sahaja. Apabila matang, TIA-i akan diperbaharui secara automatik kepada tempoh masing-masing dan kadar niaga semasa CIMB yang ditetapkan untuk TIA-i pada masa pembaharuan akan digunakan.

3. Kadar Indikatif Kempen tidak boleh digunakan bersama-sama tawaran, promosi dan/atau keistimewaan lain melainkan dinyatakan sebaliknya.

4. Tawaran TIA-i ini adalah untuk pelanggan individu sahaja.

5. Untuk melihat prestasi dana TIA-i yang lalu, klik di sini.

PENAFIAN PENTING

 

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.

Terma dan Syarat

 

Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh PIDM.

Ahli PIDM.