Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

eAkaun Deposit Tetap

Kembangkan kekayaan anda secara konsisten dengan kadar eDeposit Tetap yang tinggi!

 

Simpanan adalah salah satu aspek penting dalam membina kekayaan anda untuk menikmati kehidupan yang berkualiti.

 

Dengan eAkaun Deposit Tetap, anda boleh memperoleh pulangan bulanan yang tinggi dengan hanya penempatan minimum sebanyak RM1,000 melalui CIMB Clicks dari mana-mana sahaja anda berada!

 

Tempoh Kempen: 9 November 2022 hingga 2 Januari 2023

Tempoh eDeposit Tetap Kadar Kempen (% setahun) sebelum 10 Disember 2022 Kadar Baharu Kempen (% setahun) berkuatkuasa 10 Disember 2022 Amaun Penempatan Deposit Minimum dalam eAkaun Deposit Tetap
Tiga (3) Bulan 3.30% setahun 3.30% setahun RM1,000
Enam (6) Bulan 3.75% setahun 3.85% setahun RM1,000
Dua Belas (12) Bulan 3.95% setahun 3.95% setahun RM1,000 

Buat penempatan anda hari ini dengan

kadar eAkaun Deposit Tetap yang tinggi!

 

Nota Penting

 

1. Untuk layak mendapat kadar keutamaan di bawah Kempen Akaun Deposit Tetap seperti yang dinyatakan di atas (”Kadar Kempen”), pelanggan perlu membuka akaun eAkaun Deposit Tetap dalam talian di laman web CIMB Clicks dan meletakkan minimum penempatan deposit sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1,000.00) untuk tempoh 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan sepanjang tempoh kempen.

2. Kadar Kempen hanya terpakai untuk satu kitaran sahaja. Apabila matang, eDeposit Tetap akan diperbaharui secara automatik kepada tempoh masing-masing dan pada kadar niaga semasa CIMB Bank yang telah ditetapkan untuk eDeposit Tetap pada masa pembaharuan akan digunakan.

3. Kadar Kempen adalah terpakai untuk eDeposit Tetap melalui CIMB Clicks sahaja.

4. Kadar Kempen tidak boleh digunakan bersama-sama dengan tawaran, promosi dan/atau keistimewaan lain melainkan dinyatakan sebaliknya

Terma dan Syarat

 

Ahli PIDM.

eAkaun Deposit Tetap dilindungi oleh PIDM setakat RM 250,000 bagi setiap pendeposit.