Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen eFD-i Mei 2024

Dalam talian, mudah dan jaminan pulangan sehingga 3.70% setahun!

Alami kemudahan terbaik dalam mengembangkan simpanan anda.
 

dengan CIMB eSimpanan Tetap-i (eFD-i) melalui FPX!

Dan bukan itu sahaja!
Anda juga boleh membuat penempatan dengan mudah

melalui laman web CIMB Clicks atau Aplikasi CIMB OCTO.
Jadi, buat penempatan anda hari ini dengan jumlah minimum hanya RM1,000!
 


Dapatkan kadar menarik sehingga 3.70% setahun melalui FPX hari ini!
 

Pemindahan daripada Akaun bukan CIMB (melalui FPX)
Kadar Tempoh
3.55% setahun 3 bulan
3.70% setahun 7 bulan

Inilah cara-cara untuk anda membuat penempatan melalui FPX!
 

Nikmati jaminan pulangan yang sama
melalui laman web CIMB Clicks atau Aplikasi CIMB OCTO!

Pemindahan daripada Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB (CASA/-i)
Kadar Tempoh
3.55% setahun 3 bulan
3.70% setahun 7 bulan


Tempoh Kempen : 
17 Mei 2024 - 31 Julai 2024

Tidak mempunyai Akaun Semasa/Simpanan/-i (CASA/-i) CIMB?
Klik di sini untuk memohon.

Tertakluk pada Terma dan Syarat.

Nota Penting

  1. Untuk layak mendapat kadar istimewa di bawah Kempen eSimpanan Tetap-i (eFD-i) seperti yang dinyatakan di atas (“Kadar Kempen”), pelanggan mesti membuka akaun eFD-i secara dalam talian melalui pautan terus di halaman promosi di laman web CIMB Clicks, halaman promosi di laman web CIMB atau eDM dan membuat penempatan deposit minimum Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1,000.00) untuk tempoh 3 Bulan atau 7 Bulan sepanjang Tempoh Kempen.
  2. Kadar Kempen hanya dikenakan untuk satu kitaran sahaja. Apabila matang, eFD-i akan diperbaharui secara automatik mengikut tempoh masing-masing dan pada kadar asas semasa CIMB yang ditetapkan untuk eFD-i pada masa pembaharuan akan digunakan.
  3. Kadar Kempen tidak boleh digunakan bersama-sama tawaran, promosi dan/atau keistimewaan lain melainkan dinyatakan sebaliknya.

 

 

Terma dan Syarat

Soalan Lazim

Ahli PIDM.

CIMB eSimpanan Tetap-i (eFD-i) dan CIMB Akaun Semasa/Simpanan/-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.