Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

eSIMPANAN TETAP/ePULANGAN PENDAPATAN TETAP-i (eFD/eFRIA-i)

Tingkatkan kekayaan anda dengan sehingga 3.80% p.a. pada eFD/eFRIA-i!

 

Apakah cara yang lebih baik untuk menyimpan daripada menikmati pulangan bulanan yang lebih tinggi?

 

Dengan serendah RM1,000, anda boleh mempertingkatkan kekayaan anda dengan berkesan dengan eAkaun Simpanan Tetap/eAkaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (eFD/eFRIA-i). Buat penempatan dalam talian anda hari ini melalui web CIMB Clicks!
Tempoh Kempen:  14 September 2023 - 31 Oktober 2023
Tempoh eSimpanan Tetap/ePulangan Pendapatan Tetap-i
Kadar  Kempen (% setahun)  Amaun Penempatan Deposit Minimum
Tiga (3) Bulan 3.53% setahun RM1,000
Enam (6) Bulan 3.80% setahun RM1,000
Dua Belas (12) Bulan 3.80% setahun RM1,000
Kempen ini hanya tersedia pada laman web/paparan desktop Clicks (tidak tersedia melalui Aplikasi CIMB Clicks).

 

 

Nota Penting

1. Untuk layak mendapat kadar keutamaan di bawah Kempen eAkaun Simpanan Tetap/eAkaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (eFD/eFRIA-i) seperti yang  dinyatakan di atas (“Kadar Kempen”), pelanggan mesti membuka akaun eFD/eFRIA-i dalam talian di halaman promosi di laman web CIMB Clicks atau halaman promosi di laman web CIMB atau eDM dan meletakkan minimum penempatan deposit sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1,000.00) untuk tempoh 3 Bulan, 6 Bulan atau 12 Bulan semasa Tempoh Kempen.

2. Kadar Kempen hanya terpakai untuk satu kitaran sahaja. Apabila matang, eFD/eFRIA-i akan diperbaharui secara automatik mengikut tempoh masing-masing dan pada kadar niaga semasa CIMB yang telah ditetapkan untuk eFD/eFRIA-i pada masa pembaharuan akan digunakan.

3. Kadar Kempen tidak boleh digunakan bersama-sama dengan tawaran, promosi dan/atau keistimewaan lain melainkan dinyatakan sebaliknya.

Terma dan Syarat

Ahli PIDM.

 

eAkaun Simpanan Tetap (eFD) dan eAkaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (eFRIA-i) dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.