Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Pulangan Tunai Kad Debit

Berbelanja dengan Kad Debit CIMB Mastercard® untuk peluang mendapat sehingga 100% Pulangan Tunai

Tempoh Kempen: 15 November 2022 sehingga 14 Januari 2023

Gunakan Kad Debit CIMB Mastercard anda sekarang untuk
keperluan harian, pembelian dalam talian dan lain-lain lagi!

Belum ada Kad Debit CIMB Mastercard?

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals
Nota Penting

1. Kempen ini terbuka kepada semua pemegang Kad Debit CIMB Mastercard baharu dan sedia ada.
2. Untuk sertai, pemegang kad debit CIMB dikehendaki mendaftar melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) semasa Tempoh Kempen: Masukkan “DCS<jarak>6 angka terakhir No. NRIC” dan hantar ke 62666 (Contoh: DCS 108000).
3. Peserta mesti berbelanja sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Lima Puluh (RM50) dalam satu resit dengan Kad Debit CIMB Mastercard semasa Tempoh Kempen untuk mendapatkan penyertaan.
4. Setiap perbelanjaan Ringgit Malaysia Lima Puluh (RM50) dalam satu resit untuk transaksi matawang asing akan mendapat 3 penyertaan; transaksi dalam talian tempatan akan mendapat 2 penyertaan dan transaksi runcit tempatan akan mendapat 1 penyertaan.
5. Pemegang kad yang layak berpeluang memenangi sehingga 100% Pulangan Tunai bagi perbelanjaan Kad Debit CIMB Mastercard untuk hadiah mingguan, bulanan dan/atau utama dengan had maksimum pulangan tunai dikenakan bagi setiap kategori hadiah.

Baca Terma dan Syarat penuh di sini: