Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer 2.0

Ganjaran semakin besar! Dengan Kad Kredit CIMB baharu

Jangan terlambat, rugi tak dapat!

 
Nikmati lebih ganjaran apabila anda memohon dan berbelanja
dengan Kad Kredit CIMB serba baharu anda hari ini!
 
Cepat! Tawaran untuk masa terhad sahaja.

 

 

*Semasa tempoh kempen sahaja. Produk CIMB yang layak termasuk Pembiayaan Bertempoh-i CIMB Dijamin oleh Sijil ASB dan Pembiayaan Takaful Bertempoh Kumpulan, Akaun/-i Semasa/Simpanan, Kad Debit CIMB baharu/diperbaharui, Sewa Beli dan Pembiayaan Peribadi.


**Permohonan kad kredit dihantar melalui Rakan Digital CIMB dan pengaktifan kad kredit berserta transaksi runcit bagi mendapatkan penyertaan.

 

 

Tempoh Kempen: 1 Jun sehingga 31 Ogos 2022

Nota Penting

1. Kempen “CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer” terbuka secara eksklusif kepada Pemohon Baharu Kad (pelanggan yang tidak memiliki mana-mana kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB) yang memohon kad kredit Utama CIMB baharu dan Hadiah Kad Tambahan terbuka kepada Pemohon yang memohon kad kredit Tambahan CIMB baharu.


2. Setiap Pelanggan Layak berhak untuk menerima maksimum satu (1) Welcome Offer RM150 dan berpeluang untuk memenangi Pulangan Tunai sehingga RM1,000 sepanjang Tempoh Kempen.


3. Transaksi Runcit yang Layak untuk Kempen ini adalah termasuk Transaksi Runcit tempatan dan/atau luar negara yang dicaj ke mana-mana akaun kad kredit Pelanggan Layak semasa Tempoh Kempen.


4. Sila klik di bawah untuk Terma dan Syarat penuh Kempen “CIMB Credit Card Acquisition Welcome Offer”.

5. Klik sini untuk untuk Terma dan Syarat penuh produk.


6. Klik sini untuk Helaian Pendedahan Produk.